Σκοπός και Στόχοι

Οι σκοποί και οι στόχοι, όπως αναφέρονται επακριβώς στο καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το οποίο υποβλήθηκε στo Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, παρατίθενται παρακάτω.

Καταστατικό ίδρυσης της "Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας - Ο Ροδόκηπος Των Φιλοσόφων". 

 

'Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) Συμβολή στην διάδοση του βιβλίου
β) 'Ερευνα και μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η γνωριμία της πολιτιστικής παράδοσης των άλλων λαών
γ) Μελέτη της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας
δ) Προαγωγή ιδανικών και αξιών του ανθρωπισμού και των ιδεωδών της Δημοκρατίας
ε) Συνδρομή και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
στ) Προαγωγή του εθελοντισμού σε κοινωφελείς δράσεις
ζ) Φιλανθρωπική συνδρομή, είτε σε φυσικά πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας είτε σε οργανώσεις, ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα
η) Προσπάθεια εμφύσησης φυσιολατρικού - οικολογικού πνεύματος και ανάληψη δράσεων προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

 

 

Υπό την αιγίδα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, "ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων", οργανώνονται οκτώ ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι μεταξύ τους τομείς δράσεων, για την επίτευξη και υλοποίηση του ανθρωπιστικού οράματος όλων των συντελεστών του Ροδόκηπου.

  

1. ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ: Τομέας μελών, εκδόσεων και εμπορικού τμήματος.
Συνεργασία των μελών για τις δράσεις του Ροδόκηπου. Λειτουργία του εμπορικού τμήματος, διαχείριση τον πόρων σε δράσεις κοινωφελείς, συμβολή και επιμέλεια στις εκδόσεις, έκδοση περιοδικού για τα μέλη.

 

2. Α.Μ.Ρ.Α. Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Εσωτερική μυητική οργά νωση μικρών μυστηρίων.  Εισαγωγή στο μεγάλο κεφάλαιο της εσωτερικής φιλοσοφίας, εντρύφηση στην απόκρυφη λειτουργία της φύσης, σπουδή της ολιστικής Ροδοσταυρικής θεραπευτικής, έρευνα και πρακτική γνωστικών πεδίων και πειραματικών εφαρμογών για αυτογνωσία και αυτοεξέλιξη. Μικρόκοσμος.

 

3. Α.Κ.Ο.Σ. Απολλώνεια Κοινωνία Ορφεοτελεστών Συνθάκων

Εσωτερική μυητική οργάνωση μεγάλων μυστηρίων. Η μεταφυσική στην φιλοσοφία του εσωτερισμού. Ο μύστης ως συντελεστής της κοινωνικής και κοσμικής εξέλιξης. Μακρόκοσμος. 

 

4. ΔΗΜΗΤΡΑ: τομέας ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων

Εθελοντισμός και συμβολή στην βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Συντονισμός των ενεργειών των μελών και πρακτική  εφαρμογή σε δράσεις κοινωνικού, φιλανθρωπικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

5. AΦΡΟΔΙΤΗ: Τομέας διοργάνωσης εορτών, τελετών και εκδηλώσεων παραδοσιακού χαρακτήρα.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτισμικές δράσεις.  Εορτές σύμφωνα με τα μητρώα θέσμια, αναβίωση εθίμων και παραδόσεων πανθεϊστικής αντίληψης, αναπαράσταση Ελληνικών εορτών.

 

6. ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Τομέας υπεράσπισης του δικαίου και προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Διεκπαιρέωση υποθέσεων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Κοινωνικός αγώνας - Ακτιβισμός.

 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Τομέας παροχής εκπαίδευσης Εσωτερικών επιστημώνπανεπιστημιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

 

8. ΧΕΙΡΩΝΑΣ: Τομέας Ολιστικής Θεραπευτικής.